top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
מים

מניעת סתימות ביוב

מגדל מים
מגדל מים

כיצד אנחנו התושבים יכולים לסייע בשמירה על איכות השפכים?​

מוצקים למינהם

שערות, סמרטוטים, חומרים פלסטיים, מגבונים לחים, תחבושות, פדים וכדומה - גורמים לסתימות במערכות הובלת השפכים ומקשים על התחזוקה. אין לסלק מרכיבים אלה דרך הביוב.  הדבר גורם לסתימות הן במערכת הביוב הפרטית והן בציבורית.

 

חדירת מי גשמים למערכת הביוב

אין לחבר מרזבים או ניקוזים של מי גשמים למערכת הביוב, מערכת הניקוז הנה נפרדת ממערכת הביוב וחיבור של מי גשמים למערכת הביוב הפרטית או הציבורית פוגע בסביבה ואסור על פי חוק. על כל תושב האחריות לבדוק שאין בגינתו חיבור של המרזבים למערכת הביוב. 

 

חומרים כימיים שונים

חומרי ניקיון חזקים, צבעים מדללים, שאריות תרופות וכדומה, יש להימנע משפיכת חומרים אלה לביוב. 

 

שמנים לסוגיהם

מגדילים את העומס על המכון ובנוסף שמן מינרלי שנשפך על הקרקע, עשוי לזהם את מי התהום. גם במשק הבית ניתן לאסוף שמנים אלו ולהשליכם לאשפה במקום למערכת הביוב. מומלץ לאחר טיגון בשמן עמוק להימנע מריקונו למערכת הביוב אלא לאצור אותו בכלי סגור ולזרוק לפח האשפה. מסעדות ומטבחים מוסדיים נדרשים גם להחזיק מפריד שמנים ולפנות את השמנים המצטברים בו מעת לעת לאתר מורשה לסילוק שמנים.

 

ביחד נשמור על סביבה נקייה.

bottom of page