top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
ברז מים

מידע לשעת חירום

איומים וסיכונים בתחום המים
פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה, צונאמי או שיטפונות, כתוצאה מפגיעה מכוונת של גורמים עוינים כמו במלחמה, באירועי טרור(במקרים כאלה הפגיעה יכולה להיות קונבנציונאלית או בלתי קונבנציונאלית) או במקרה של תקלות.

שירותי מים בשעת חירום
מחלקת ההנדסה במועצה ואגודת המים בשעת חירום מהווה מטה מקצועי וביצועי בתחום המים והביוב. מתרגלים את צוותי החירום להתמודדות עם סוגי פגיעה שונים שיפגעו באופן ישיר במערך אספקת המים לתושבים או ישפיעו על איכות המים. במרבית המקרים הצוותים המקצועיים יטפלו בפגיעות באופן מיידי תוך שאיפה לחזרה מהירה לשגרה. במקרים קיצוניים כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה, קריסת מערכות ותשתיות במדינה, יתכן מצב של מחסור מתמשך במים זורמים במערכת המים או פגיעה מתמשכת באיכות המים. לאירועים קיצוניים כאלה תהייה השפעה ישירה של שגרת החיים של התושבים בהיבטים שונים כגון: בישול ושתייה, ניקיון, היגיינה וסניטציה. ועל מנת להתמודד אם מצבים אלו נדרש כל בית אב להחזיק בבית מלאי חירום של מים ומוצרי סניטציה שייתן מענה לבני הבית למשך 3 יממות – עד להתארגנות הרשויות השונות ברמה הארצית והמקומית.

חלוקת מים בחירום
במצב של מחסור זמני במים, עד להשבת מערכת המים לתפקוד תקין, יקימו ויתפעלו המועצה והאגודה מערך לחלוקת מים בדרכים חלופיות על-פי רמות החירום והנורמות השונות שהוגדרו על-ידי הגופים האמונים על כך. מערך החירום מבוסס על תחנות לחלוקת מים בפריסה בנקודות מרכזיות ונגישות לציבור ובמקרי קיצון גם על חלוקת בקבוקי מים מינרלים באמצעות רשתות שיווק ומרכולים שנבחרו מראש למשימה זו. בכל מקרה של מחסור זמני במים וחלוקת מים בדרכים חלופיות יש לעקוב אחר ההודעות לציבור שתפורסמנה לגבי נקודות החלוקה ואופן חלוקת המים.
מוסדות סיעודיים מחויבים להחזיק מלאי מים ל-72 שעות (170 ליטר מים ליום למאושפז 500 ליטר ל-3 ימים).על פי הנחיית משרד הבריאות במידה והמוסד ימצא באזור מנותק ממים תשמש עתודה זו עד לחידוש אספקת המים למוסד, במקרה והאירוע יתמשך מעבר ל – 3 ימים תבוצע פניה לרשות העליונה למים וביוב למענה חליפי.

ערכת מים וסניטציה לחירום

כאמור, על פי הנחיית רשות המים מומלץ לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה לחירום. הערכה כוללת ברובה מוצרים הנמצאים בצריכה יומיומית ועל כן לא מחייבת עלויות נוספות.

 

המוצרים בערכה:  

 1. מלאי מים – 4 ליטר מים לנפש ליממה למשך שלוש יממות – סה"כ 12 ליטר לנפש.
  - מים אלו מיועדים לשמש כמים לשתיה ובישול בלבד.
  - מי ברז יש לרענן אחת ל – 3 חודשים, מים מינרלים יש לרענן לפי תאריך התפוגה.
  - מומלץ להניח את הבקבוקים על הרצפה במקום מוצל למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה.
   

 2. מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי לשמירה על ניקיון אישי.

 3. כלים חד פעמיים ומגבות נייר במקום מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון.

 4. שקיות לאיסוף פסולת לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים.

 5. שקיות סניטציה אישיות (ניתנות להלבשה על האסלה הביתית).

    

שימוש נכון וחסכוני במים: 
המים המחולקים בתחנות מיועדים לשתיה ובישול בלבד. יש להשתמש בהם בתבונה ולהקפיד על כללי חסכון ומחזור:

 • בבישול - לאגור את המים מהבישול שאינם משמשים לאכילה לשימוש נוסף.

 • בנטילת ידיים - לנקות ידיים עם מגבון או במגבת/מטלית רטובה.

 • בשטיפת ירקות ופירות  -  לנקות קודם ניקוי יבש, ולאחר מכן לשטוף בכלי ואת המים לאגור להדחת האסלה.

 • בשטיפת כלים - יש לנקות את הכלים מיד אחרי האוכל במגבון או בעזרת נייר ואחר כך לשטוף בקערה ואת המים לשמור להדחת האסלה.

מגדל מים
מגדל מים

עמדה נוספת על פי הצורך בכניסה של בית האבות

bottom of page