top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
ילדות שותות מים מכוסות

מד מים סונטה

מונה מים מסוג סונטה הינו מונה המודד את כמות המים הנצרכת באמצעות מדידה אולטראסונית כלומר מעבר חלק של המים ללא כל חלקים נעים/מכאניים.

יתרונות

  • דיוק | אינו מושפע מחלקיקים ו/או אויר, דבר המקנה לו יכולת מדידה מדויקת.

  • שקיפות | צפייה נוחה בקצב הצריכה הרגעית, (המכונה "ספיקה"), בעת פתיחת ברז אצל הצרכן.

  • זיהוי נזילות | יכולת מדידה משופרת המאפשרת זיהוי נזילות נמוכות (כלומר התקדמות המד ללא פתיחת ברז וזאת בשל נזילה גלויה או סמויה).

 

כיצד הוא פועל?

בעת פתיחת צרכן מים כגון: ברז, מיכל הדחה, השקיה וכו', ניתן להבחין בתנועה של מכוון הזרימה בצורת חץ (מקביל למכוון פרפר במונים המכאנים הישנים).  בנוסף ניתן לראות ספיקה, כלומר: כמות המים הנצרכת לשעה במטר קוב (שהם 1,000 ליטרים).

הקריאה המצטברת הינה קריאת המונה לצורכי חיוב. שלושת הספרות מימין לקריאה המצטברת הם מאות הליטרים (לא לחיוב). אגודת המים מחייבת לפי קובים שלמים.

 

זיהוי נזילה

בזמן שלא מתקיימת צריכת מים בנכס (חשוב לוודא שכל הברזים סגורים), מכוון החץ אינו מתקדם, כמו כן הספיקה אמורה להראות 0.000  מ"ק/ש. במידה ומכוון החץ מתקדם ללא צריכה וקיימת ספיקה, הדבר מעיד על חשד לנזילה.

במצב של חשד לנזילה יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • בדיקת כל נקודות המים הגלויים כגון: גינון, מכלי הדחה, דוד חימום, ברזים וכל נקודת מים הנראית לעין.

  • במידה ומותקנת בבית מרכזיה (סדרת ברזים המחלקת לאזורי צריכה שונים בנכס) יש לסגור כל ברז בנפרד ולבדוק האם מונה המים ממשיך להתקדם על מנת לשלול את אזור הנזילה.
     

במידה ונבדקו ונשללו כל האופציות לזיהוי נזילה גלויה, ככל הנראה נזילה זו הינה סמויה ומומלץ לאתר אותה באמצעות בעל מקצוע.

יש לציין כי אגודת המים כפר  שמריהו אינה מטפלת (בדומה לחברת החשמל) במערכת המים ממד המים פנימה.

מגדל מים
מגדל מים
מד מים סונטה
bottom of page